Your business. Our DNA.

Når karantæneperioden er overstået skal poltene overføres til soholdet. Ved evt. transport, anbefales det, at der anvendes en godkendt SPF-bil for at opretholde SPF-sundhedsstatus.

For at sikre den blidest mulige overgang for de nye avlsdyr, bør poltene ved indslusningen i soholdet, så vidt muligt, flyttes ”sti-vis”, så dyrene beholder de samme stifæller, som de havde i karantænestalden. 

Typisk er poltene i forskellige aldersniveauer ved indslusningen, så det er vigtigt, at fodringen tilpasses efter dette. Dermed sikres alle poltene optimale betingelser, også i den sidste del af vækstperioden inden løbning.

Planlæg flytningen

Alle polte flyttes nu til so-anlægget. Afhængig af alder indsættes poltene i henholdsvis poltestald eller direkte i løbeafdeling:

 • Bestil transport, hvis der anvendes ekstern transportør
 • Klargør stier i so-anlægget
 • Hvis dyrene ikke er sorteret i karantænen, bør de nu sorteres efter alder, og indsættes i hhv.:
  • 1. Løbeafdeling
  • 2. Poltestald
  • 3. Træningsstier, hvis der anvendes ESF fodring

Hvis muligt hold poltene i små hold med ensartet vægt, cirka 5 – 8 polte pr. sti med max. 10-15 kg vægtforskel.

Lys

De danske anbefalinger er, at der skal være lys med minimum 100 lux i poltenes trynehøjde 16 timer/døgn. Sørg for at lyskilderne er rene og vær opmærksom på, om der er lys nok i staldens hjørner. Naturligt lys giver et meget højt LUX antal, men sikres kun gennem rene vinduer og rene lyse vægge.

Rene lysstofrør placeret tæt på stierne, giver optimalt antal LUX og optimalt lysindfald

Kombinationen af rene lysstofrør og ovenlysvinduer, giver optimalt lysindfald til at stimulere brunsten

Løbende arbejdsopgaver i poltestalden

Hav fokus på fodring og vækst hos de enkelte aldersgrupper:

 • Alle dyr skal tilses minimum én gang dagligt – vær opmærksom på evt. sygdomstegn
Scraping and cleaning the pens should be done during feeding, while it is also easy to form a general overview of the animals in the pen.
   • Ugentlig opfølgning på tilvæksten hos de enkelte aldersgrupper

 

Brunstobservation og registrering af 1. brunst

Registrering af 1. brunst giver overblik over, hvilke polte der er i klar til inseminering i løbeholdet de efterfølgende 3 uger. Dermed ved du, hvor mange ældre søer der skal videre fra farestalden til løbeafdelingen i det pågældende løbehold, og der opretholdes ensartede faringshold.

 • Fra en alder på ca. 28 uger kan poltene dagligt introduceres til en orne
Ved introduktion af ornen er det vigtigt at poltene kan både se og lugte ham. Husk at fjerne ornen mellem introduktionerne, for at opnå chokeffekt
 • Poltene mærkes op når 1. brunst er observeret
Grundig brunstkontrol er vigtigt for at sikre optimalt løbetidspunkt og rettidig bestilling af sæd
 • Poltens ID nr. registreres med ugenummer for 1. brunst
DanBred ID nr. består af besætningsnummer, serienummer og en tæller eller årstal
 • Polte der har udvist brunst er cykliske med et interval på 3 uger

Registrering af brunst

Det anbefales at bruge én farve pr. uge, således at:

Polte, der kommer i brunst i uge 1, får en rød farve på ryggen

Polte, der kommer i brunst i uge 2, får en blå farve på ryggen.

Polte, der kommer i brunst i uge 3, får en grøn farve på ryggen.

På denne måde har man et godt overblik over, hvor mange polte, der er i brunst i en given uge og at disse polte vil komme i brunst igen 3 uger senere.

Polte med samme farve samles i én sti eller individuelt i bokse i løbeafdelingen cirka to uger før næste brunst og foderstyrken for hver polt hæves til 3,5–4 FEso pr. dag (flushing).

Skema til registrering af brunst:

Hold nr. Dato for første brunst
Polte ID-nummer Alder Rødt Hold Blåt Hold Grønt Hold

Generelle tegn på brunst

 • Hævede kønslæber (specielt polte)
 • Nedsat ædelyst
 • Større aktivitet i stierne
 • Stående brunst

Stående brunst kan tjekkes ved at bruge krydsgreb – Her trykkes der på ryg og hofteben

Efter krydsgreb tjekkes endeligt for stående brunst med rideprøve – Hvis hun bliver stående er hun klar til løbning

Fodring

Forsøg udført af SEGES Innovation har vist, at en daglig tilvækst på 825 g/dag fra 30 kg frem til 140 kg, sikrer det bedst mulige udgangspunkt for søernes fremtidige reproduktionsresultater. Tabellen herunder viser indholdet af næringsstoffer ved restriktiv fodring.

Restriktiv fodring 30-65 kg 30-110 kg 65-110 kg > 110 kg¹
Energiindhold 1,07 FEsv 1,05 FEsv 1,05 FEsv 1,02 FEso
Std. ford. Lysin (g) 7,7 6,0 5,0 4,0
Minimum std. ford. Råprotein (g) 118 100 95 90
Ford. Fosfor (g)² 3,0 2,5 2,3 2,0
Calcium, 60-100 % Fytase (g) 7,5 6,9 6,5 6,5

¹ Anbefales også i løbestalden 
² Ved tilsætning af Fytase 

Ved ad libitum fodring af polte er der stor risiko for, at den daglige tilvækst bliver for høj. Derfor er anbefalingen en blanding med 5,0 g std. ford. lysin og 95 g std. ford. råprotein pr. FEsv/FEso, samt et  energiindhold på 1,02 FEsv/FEso pr. kg, når der fodres ad libitum.

Ad libitum fodring 30-110 kg >110 kg
Energiindhold 1,02 FEsv 1,02 FEso
Std. ford. Lysin (g) 5,0 4,0
Minimum std. ford. Råprotein (g) 95 90
Ford. Fosfor (g)¹ 2,5 2,0
Calcium, 60-100 % Fytase (g) 6,9 6,5

¹ Ved tilsætning af Fytase 

For at fremme aflejring af rygspæk, anbefales det at skifte til en foderblanding med 4,0-4,5 g std. ford. lysin pr. FEsv fra ca. 110 kg herefter kan der ydermere fodres efter huld. Er restriktiv fodring ikke muligt anbefales det at øge fiberindholdet samt reducere indholdet at lysin og protein i blandingen, for at begrænse tilvæksten.

Foderkurven herunder viser det anbefalede foderniveau til polte gennem opvæksten.

Anbefaling ved brug af ESF fodring – Træning af polte ved ESF (elektronisk so fodring)

 • Træning skal påbegyndes når poltene er ca. 22 uger (varighed ca. 2 uger)
 • Træningen kan ikke anbefales samtidig med sammenblanding, flushing eller løbning

Mine noter for Poltestald

Næste

Kunder får mest ud af DanBred