SO- OG POLTEMANUAL

So og Poltemanualen fokuserer på optimal håndtering af polte og søer i forbindelse med faring, og den er derfor bygget op omkring de enkelte staldafsnit, hvori polten og soen opholder sig i løbet af en faringscyklus. Fra ankomsten til karantænestalden til fravænning af smågrise efter faringen, viser So- og Poltemanualen med tekst, billeder og illustrationer, hvordan DanBred avlsdyr skal håndteres igennem de 6 vigtige faser af deres liv for at drage maksimal nytte af deres store potentiale.

So og Poltemanualen fokuserer på optimal håndtering af polte og søer i forbindelse med faring, og den er derfor bygget op omkring de enkelte staldafsnit, hvori polten og soen opholder sig i løbet af en faringscyklus. Fra ankomsten til karantænestalden til fravænning af smågrise efter faringen, viser So- og Poltemanualen med tekst, billeder og illustrationer, hvordan DanBred avlsdyr skal håndteres igennem de 6 vigtige faser af deres liv for at drage maksimal nytte af deres store potentiale.

Kunder får mest ud af DanBred