Opstaldning af polte i opvækstperioden, skal tilgodese kvaliteten af det enkelte individ, med henblik på optimal holdbarhed og dermed et mere produktivt so-liv. Dette fokus starter allerede i farestalden. Overordnet set skal fokus være opvækstbetingelser i et optimalt miljø.

Opvækstbetingelserne er i høj grad afhængige af det ønskede design på polten, hvorfor poltens forhold skal lede frem til det ønskede resultat på løbetidspunktet i anden eller tredje brunst

Mål Anbefaling
Alder ved løbning, dage 220 – 240 dage
Vægt ved løbning 140 – 160 kg
Gns. daglig tilvækst, fra 30 kg til løbning 825 g
Rygspæktykkelse 13-15 mm

 

Foder-og vandforsyning i opvækstperioden

En af de faktorer der har størst indflydelse på poltens design ved løbning, er foderkvalitet og fodringsprincipperne. Først og fremmest er det vigtigt at understrege at polte skal fodres som polte og ikke slagtesvin.

Foder og fodring er fundamentet for poltenes vækst, komposition og overordnede sundhed. Poltenes foder skal tilgodese det aktuelle behov, med henblik på ben- og knoglestyrke samt begrænset vækst.

FODRING I KLIMASTALDEN

Fokus på poltenes fodring starter allerede i klimastalden efter fravænning, om end der ikke er de store forskellige på polte og smågrise i denne periode. Foderet i klimastalden skal tilgodese optimal tilvækst gennem hele opvæksten:

Alder, dage Alder, uger Vægt, Kg Gns. daglig tilvækst (g/dag)
28 4 7 250
56 8 17 430
70 10 25 430
84 12 30 500
112 16 48 500
140 20 71 500
168 24 96 570
196 28 121 615
224 32 143 640
245 35 160 650
84-245 12-35 135 770

Når grisene fravænnes, bør der være øget fokus de første 5-7 dage efter fravænning.

Foderet skal sammensættes ud fra optimalt næringsstof behov, og optimal produktivitet. Der skal tages hensyn til dyrets fysiologi og samtidig skal der være fokus på at minimere fravænningsdiarré ved brug af simple blandinger med høj fordøjelighed.

Startblanding
4-6 uger
(6-15 kg)
Slutblanding
6-10 uger
(15-30 kg)
Energiindhold 1,17 FEsv/Kg 1,12 FEsv/Kg
Std. ford. lysin, g/FEsv 11,0 11,5
Minimum std. ford. råprotein, g/FEsv 130 143
Ford. Fosfor, g/FEsv 3,3 3,0
Calcium, 60-100 % Fytase, g/FEsv 6,5 8,0

Tildeling af opblødt foder vil øge grisenes interesse for foderet og gør overgangen fra mælk til fuldfoder nemmere.

Hygiejnen er vigtig når der arbejdes med opblødt foder. Sørg for at truget rengøres før foderet tildeles.

Det anbefales at anvende opblødt foder de første 5-7 dage efter fravænning.

  • Bland i forholdet 5 dele vand, 1 del mælk og 2 dele foder.
  • Tildel maksimalt 1 liter blanding per 10 grise.
  • Grisene skal efter 20-30 minutter have tømt krybben.
  • Tildeles minimum 4 gange dagligt, gerne flere gange, da flere udfodringer er bedre.

Ved tildeling af opblødt foder skal der ydes ekstra opmærksomhed til foderhygiejnen. Det anbefales det, at krybberne rengøres med vand efter udfordring. Der kan med fordel efterlades et lille vandspejl i krybben, som ekstra vandtildeling.

Hvis krybben ikke fjernes, kan den rengjorte krybbe med fordel fyldes med lidt ekstra drikkevand mellem fodringer

Efter en uge i klimastalden, bør grisene udelukkende fodres med tørfoder. Første 12 dage fodres restriktivt, herefter kan der fodres efter ædelyst.

VAND TIL FRAVÆNNEDE GRISE

Vandtildelingen i denne periode er essentiel for at holde grisene i gang, derfor skal der være fri adgang til rent drikkevand. Det anbefales at der er minimum 2 vandventiler per sti, og gerne flere. Vandventilerne bør placeres så tæt på foderautomaterne, som muligt for at sikre optimal brug og øget foderoptag, samtidig anbefales det at ventilerne giver 0,5 – 1,0 l/min.

Vandventilerne kan placeres umiddelbart sammen med foderautomaten, og suppleres med en sekundær drikkekop

Uanset hvilken ventil eller drikkekop der vælges, skal vandtrykket tjekkes jævnligt og krybberne rengøres efter behov

Fodring i opvækstperioden

Det er vigtigt at fokusere på at poltene ikke vokser for hurtigt. Ved at holde tilvæksten omkring 750-800 g/dag fra 30 kg frem til 140 kg, sikres tilstrækkelig fedtaflejring og dermed forbedret brunst og øget kuldstørrelse.

Derudover vil den anbefalede tilvækst forbedre poltens benstyrke, fordi knoglerne får tid til at udvikle sig i et langsommere tempo, hvorved der opnås optimal mineralaflejring til knoglerne.

Fra 30 kg til 60 kg fodres poltene efter tilnærmet ædelyst, herefter anbefales restriktiv fodring. Ved restriktiv fodring kan poltenes daglige tilvækst nemt kontrolleres. Tabellen herunder viser anbefalingerne for foderets sammensætning ved brug af restriktiv fodring.

Restriktiv fodring 30-65 kg 30-110 kg 65-110 kg > 110 kg
Energiindhold 1,07 FEsv 1,05 FEsv 1,05 FEsv 1,02 FEso
Std. ford. lysin. 7,7 6,0 5,0 4,0
Minimum std. ford. råprotein 118 100 95 90
Ford. fosfor 3,0 2,5 2,3 2,0
Calcium, 60-100 % fytase 7,5 6,9 6,5 6,5

Skulle det ikke være muligt at fodre restriktivt, kan ad libitum fodring anvendes. Foderets protein niveau reduceres i så fald og der tilsættes et øget antal fibre, dette vil tilgodese begrænset tilvækst og optimal fedtaflejring. Tabellen herunder viser foderets sammensætning ved brug af ad libitum fodring.

Ad libitum fodring 30-110 kg > 110 kg
Energiindhold 1,02 FEsv 1,02 FEso
Std. ford. lysin., g/FE 5,0 4,0
Minimim std. ford. råprotein, g/FE 95 90
Ford. fosfor, g/FE 2,5 2,0
Calcium, 60-100 % fytase, g/FE 6,9 6,5
* Anbefalet foderkurve til polte i opvækstperioden – baseret på brugen af en polte enhedsblanding fra 30 kg frem til første løbning.

Ønskes der mere pres på fedtaflejring kan det anbefales at få blandet et ”huld-mix” som gives on-top, bestående af 2 % fedt, halv byg, halv hvede og vitaminer- og mineraler. Generelt er tilsætning af fedt i foderblandingerne med til at øge fedtaflejringen, og kan herudover mindske støvgener i stalden.

Den generelle fodringsstrategi skal derudover følges op med kvalitetsråvarer og fokus på poltenes sundhed og udvikling.

MAVESUNDHED

Optimal mavesundhed er essentiel for optimal effektivitet og holdbarhed hos højt ydende søer, og dette starter allerede i opvæksten, med fokus på valget af råvarer og kvaliteten af foderets sammensætning.

Fiberrige foderblandinger har en positiv effekt på mavesundheden, og er et vigtigt parameter i forebyggelse af mavesår og produktionen af ensartede polte. Ensartede polte er et af målene i produktionen af polte, hvor vi sikrer ensartede søer i produktionsanlægget. Derfor bør der altid tilsættes fibre i foderblandingerne, også til poltene.

Ad libitum Restriktivt
Iblandingsprocent 3,5 % 12-15 %

Ved tilsætning af fibre spiller både mængde og ikke mindst kvalitet af fiberkilde en stor rolle. Fibrene vil nedsætte dyrenes foderoptag, begrænse tilvæksten og dermed sikre mere ensartede polte.

Opstaldning af polte

Opstaldningen af polte i opvækstperioden, har stor betydning for poltenes kvalitet som avlsdyr i besætningerne. Opstaldningsbetingelserne er ikke blot af betydning for poltenes trivsel og sundhed, dette har også af afgørende betydning for poltenes eksteriør og produktivitet.

STIPLADSER TIL POLTE

Opstaldningen af polte i opvækstperioden kan ske enten i en separat polteafdeling, eller som udvalgte stier i eksisterende stalde. Det anbefales dog altid at opstalde polte separat så vidt muligt, og fodringen af poltene skal ligeledes kunne håndteres separat. Desuden bør der være fokus på at placeringen af poltene i stalden ligger i et afsnit hvor der er tilsyn flere gange dagligt.

Strategisk placeringen af poltene, vil sikre øget socialisering og positive interaktioner med medarbejderne

Placeringen af poltene tilgodeser udover den sociale kontakt, samtidig et øget opsyn i hverdagen med hurtig respons på adfærd og sygdomstegn

Antallet af stipladser til polte beregnes ud fra den forventede udskiftning på årsbasis. Det anbefales at basere udskiftningsprocenten på det aktuelle behov i den enkelte besætning og samtidig fokusere på bedst mulig effektivitet i polteproduktionen kombineret med høj avlsværdi. Det vil altså sige at der i beregningerne skal tages højde for både almindelige udsætningsårsager i besætningen og ikke mindst udsætning baseret på indeksniveau.

Udsætning af søer kan baseres på adskillige faktorer, efter vurdering af søerne i farestalden f.eks. indeks, alder, effektivitet, benstilling

Udsætning af søer skal være regelmæssig, sørg for at samle hold til slagteriet – Søerne bør dog ikke vente for længe da det øger antallet af spildfoderdage

Stiindretning

Indretningen af stier til polte skal tilgodese kvaliteten af poltene samt deres naturlige adfærd. At fremme naturlig adfærd, vil fremme positiv adfærd hos poltene generelt, og dermed lette håndteringen af poltene. Stier til polte bør indrettes med 2/3 fast eller drænet betongulve i lejearealet, kombineret med tremmevægge i spaltearealet.

Opdeling af stien, og tremmer i spaltearealet vil desuden fremme naturlig gøde adfærd og lette arbejdet med nedskrabning af stierne

For at tilgodese vand på alle tidspunkter bør stien have drikkekopper eller trug med vakuumventiler ved det faste areal samt næseventiler, på spaltearealet.

Vandventiler skal tjekkes regelmæssigt.

Drikkekopperne skal tjekkes og rengøres efter behov.

Sørg for at skillevægge mellem stierne er ca. 1 m høje, så poltene ikke springer over i nabostierne eller på anden måde kommer til skade i forsøget.

Klima

Foruden stiernes indretning skal der også tages hensyn til klimaet og nærmiljøet i polteafdelingen. Temperaturen i stalden påvirker poltenes vækst gennem foderoptag og sundhed, hvorfor det er afgørende altid at have fokus på optimalt temperaturniveau.

I klimastalden, skal der være fokus på både rumtemperatur og gulvtemperaturen under overdækningen.

Vægt (kg) Temperatur under overdækning (°C) Gulvtemperatur under overdækning (°C) Rumtemperatur (°C)
5,5 31-32 32 25-26
6,0 30-31 32 24
7,0 29-30 32 24
8,5 28-29 32 23
11,0 27-28 32 22
14,0 26-27 32 21
Når der udelukkende reguleres på rumtemperatur er det essentielt at følge kurven der bestemmes, men samtidig følge op på behovet for tilpasninger.

Herefter tages der primært hensyn til rumtemperaturen i poltestalden, og gulvvarmen kan udfases.

Vægt, Kg Temperatur, C°
Polte 15 22-24
25-40 18-22
40-100 15-20

* Ovenstående er baseret på brug af stråleventilation. Ved brug af diffus ventilation og dynamisk indsættelse skal der tages ekstra hensyn.

I polteafdelingen er der ofte dynamisk indsættelse af dyr, hvorfor det er svært at lave anbefalinger til rumtemperaturen alene. Derfor bør der altid være mulighed for opvarmning i stierne, og stierne bør frem til 30 kg etableres som to-klima stier med mulighed for regulering af overdækningen, samt gulvvarme eller mulighed for strøet lejeareal.

To-klimastier giver mulighed for at tilgodese grisenes forskellige behov, især i den første periode.

Gardiner vil desuden sikre en mere ensartet temperatur under overdækningen og holde på varmen.

Der skal være mulighed for afkøling hos større polte, hvor det anbefales at der er overbrusning til alle polte over 20 kg. Dette kan desuden kombineres med højtrykskøling for yderligere at kunne regulere temperaturen i varme perioder.

Sortering og belægningsgrad

Ved produktion af avlsdyr generelt bør der være øget fokus på sorteringen af dyrene i alle staldafsnit, og denne sortering starter allerede ved fravænning. Avlsdyr bør udover størrelse sorteres efter race og køn. Raceopdelingen er afgørende, da renracede dyr og første gangs krydsninger kræver større opmærksomhed. Poltene opstaldes i separate stier, og bør derudover ikke blandes med andre dyregrupper.

Yorkshire polte samlet i en sti. Racen er her markeret med en orange plade under CHR øremærket.

I stier med delte foderautomater bør poltene samles så de deler samme foderautomat, det vil tilgodese opsyn med poltene og ensartet udfodring.

Poltene sorteres ved fravænning hvorefter de kan opdeles i mindre grupper ved ca. 30 kg. Det anbefales kun at opstalde polte i stabile grupper, bestående kun af avlsdyr – Ca. 6-10 polte pr. sti. Disse stabile grupper, bør bibeholdes frem til observationen af første brunst – Hvorefter dyrene anbefales flyttet til løbestalden.

Vægt, kg Anbefalet areal, m2
< 10 0,15
10-20 0,20
20-30 0,30
30-50 0,40
50-85 0,75 – 1,00
85-110 0,75 – 1,00
> 110 1,50 – 1,90

* Anbefalet areal inkluderer ikke gulvarealet under krybberne.

Arealkravet i stierne er vejledende, og det primære mål skal være at der er ædeplads til alle polte i stierne på alle tidspunkter. Hvis der anvendes gulvfodring til poltene, kan der med fordel lægges til på arealet pr. dyr for at sikre tilstrækkelig ædeplads til alle polte.

Mine noter for Optimale polte

Næste

Kunder får mest ud af DanBred