For at sikre det fulde udbytte af DanBreds dokumenterede avlsfremgang, er det vigtigt altid at udvælge de bedste avlsdyr som forældre til næste generation og hermed sikre at den maximale økonomiske gevinst udnyttes. Med den digitale løsning KerneStyring® er der mulighed for at følge det genetiske niveau på alle besætningens avlsdyr og dermed producere polte, med et genetisk niveau tæt på indkøbte polte.

Brugen af Kernestyringsrapporterne giver indblik i besætningens genetiske niveau og udviklingen over tid, og åbner samtidig op for sammenligning med andre besætninger

I den daglige drift er der også mulighed for at planlægge og tilrettelægge de mest optimale kombinationer på løbetidspunktet ved at bruge løbeplanen og dermed kender det genetiske niveau og indavlsgraden

 

Tilmelding til KerneStyring®

Oprettelse af KerneStyring klares nemt og hurtigt ved at kontakte DanBred Technical Service Centre på mail eller telefon +45 4488 1188

DanBred Technical Service Centre kan vejlede i den korrekte løsning for den aktuelle besætning og fremadrettet plan.

Softwareløsninger

KerneStyring® er en digital løsning som kan bruges online. Det anbefales dog at KerneStyring® integreres direkte i besætningens managementsoftware. I en række softwareløsninger kan KerneStyring® integreres fuldt ud. Dermed er der direkte afgang til at overføre data mellem besætningen og DanBreds databank.

Integration mellem managementsoftware og databanken, letter det daglige arbejde med KerneStyring®

Integrationen sikrer også at data altid er 100 % tilgængeligt, også på staldgangen når der er behov for hurtigt at tjekke op på data

Følgende managementprogrammer tilbyder fuld integration til DanBreds databank:

 • AgriSyst – PigExpert
 • CloudFarms
 • Agritec Software – Porcitec
 • PigVision fra AgroVision
  • Agrovision har en række softwareløsninger, der tilbyder delvis integration til DanBred databanken.

Der findes andre managementprogrammer på markedet, som tilbyder delvis DanBred integration (blandt andre Pig’Up fra Isagri, PigChamp og Pig Control fra IFR). Programudbyderne vil kunne svare på, hvordan programmet integrerer til DanBred. Hvis besætningens managementprogram ikke findes på listen, anbefales det, at kontakte udbyderen og få virksomheden til at programmere integrationsopsætningen. Softwareudviklerne kan rekvirere en specifikation for kodningen hos DanBred.

Med en fuld integreret løsning kan besætningen registrere alle relevante hændelser fra produktionen samt analysere besætningens data, med info hentet direkte fra DanBreds databank.

DanBred ID-nummeret

Basis for at kunne bruge DanBred KerneStyring® er DanBreds ID-nummer. Alle DanBred avlsdyr tildeles et individuelt ID-nummer, som registreres i DanBreds databank samt isættes det enkelte dyr med et DanBred øremærke.

DanBred ID-nummeret består 11 cifre i 3 dele:

 1. Et besætningsnummer som er de 4 første cifre
 2. En tæller på 2 cifre der som udgangspunkt starter på 10
 3. Et fortløbende løbenummer bestående af 5 cifre som starter med 00000

Indenfor tælleren kan der oprettes 99.999 fortløbende løbenumre til avlsafkom i besætningen. Når de 99.999 løbenumre er brugt skiftes tælleren til 11 hvor der på ny kan oprettes 99.999 ID-numre osv.

DanBred øremærke med ID-nummer, hvor alle informationer indgår – besætningsnummer, tæller og løbenummer samt dyrets racekode.

Alle registrerede DanBred ID-numre inklusive stamdata og det aktuelle avlsindeks kan til enhver tid søges frem på DanBred Partner Service hjemmesiden. DanBreds ID-nummer er inde i en overgangsfase, hvor der skiftes fra et ældre begrænset ID-system til et nyere ID-system. I det ældre system vil opsætningen være: Et besætningsnummer (4 cifre), et stort løbenummer (5 cifre) samt årstallet dyret er født i (2 cifre)

Skulle der være spørgsmål omkring DanBreds ID-system, nyt som gammelt, kan DanBred Technical Service Centre altid kontaktes.

DanBred øremærket

DanBred øremærket indeholder ud over det fulde DanBred ID-nummer også en race betegnelse.

Racerne defineres som følger:

 • Landrace = L
 • Yorkshire = Y
 • Duroc = D
 • Renracet krydsningspolt = X
 • Zig-Zag krydsningspolt = Z
Eksempel på øremærke til DanBred renracet krydsning: besætning 9999, tæller 10, løbenummer 00501.

 

ØREMÆRKER FARVEKODER

Øremærker til KerneStyring® kan farvekodes for at gøre det nemmere at skelne mellem racerne i besætningen.

Renracet kernebeætning 

 • Øremærker til Landrace er Blå og påtrykt L
 • Øremærker til Yorkshire er Orange og påtrykt Y
 • Øremærker til renracede krydsningspolte gule og påtrykt X (CHR mærker)

DanBred øremærke med ID nummer, hvor alle informationer indgår – Besætningsnummer, tæller og løbenummer samt dyrets racekode

Eksempel på Yorkshirepolt med gult DanBred øremærke med en orange plade for at signalere racen

Zig-Zag besætninger 

 • Øremærker til Zig-Zag polte med Landrace far er Blå og påtrykt Z, L eller LY.
 • Øremærker til Zig-Zag polte med Yorkshire far er Orange og påtrykt Z, Y eller YL.

EID – ELEKTRONISK ID

Hvis der indkøbes elektroniske øremærker til besætningen er det muligt at tilknytte et elektronisk ID-nummer (EID) til hvert avlsdyr. Det elektroniske øremærke kan scannes, hvorpå stamoplysningerne for avlsdyret vil komme frem på den anvendte scanner.

Scanning af elektroniske øremærker er effektivt og nemt, beskidte øremærker er ikke længere et problem

Når øremærket scannes, kommer oplysningerne med det samme frem på skærmen – Det letter arbejdsopgaverne med registrering

Det elektroniske ID-nummer er forskelligt fra DanBred ID-nummeret hvorfor der er behov for at parre DanBred ID med EID før øremærkerne tages i brug – Oftest er øremærkerne parrede ved bestilling.

I besætningens management software er der løsninger til at downloade dine tildelte nummerpuljer og parre EID numre. Hvis der er spørgsmål til EID og opsætning kan DanBred Technical Service Centre  være behjælpelig med vejledning.

BESTILLING AF ØREMÆRKER

Øremærker bestilles nemt og hurtigt ved at kontakte DanBred Technical Service Centre  på mail eller telefon +45 4488 1188

Det er ikke påkrævet for besætninger med KerneStyring® at bestille øremærker via DanBred, men det anbefales.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Besætningsnummer
 • Antal mærker
 • Nummerserie (første og sidste nummer der skal bestilles)
 • Farve
 • Race
 • Øremærke producent og øremærketype
 • Elektronisk øremærke ja tak/nej tak
 • Leveringsadresse

Det fortrykte øremærke bør følge anbefalingerne for racebetegnelser og farvekombinationer. Besætningen vælger selv øremærketypen, dog anbefales det at trykke øremærkerne med fuldt ID, så der aldrig opstår tvivl om det unikke ID-nummer i besætningerne.

Basisregistreringer til KerneStyring®

Ved jævnligt at registrere og indsende avlsdata til DanBred databanken, opnås det største udbytte af KerneStyring®, samtidig minimeres risikoen for fejl. For at få det fulde udbytte af KerneStyring® er der få registreringer som skal være på plads. Først og fremmest skal samtlige aktive avlsdyr tildeles et DanBred ID-nummer (ID-nummer) og derpå registreres i DanBreds databank under det tildelte besætningsnummer, således korrekte indeks kan downloades. Ornenavne og løbedatoer skal også altid registreres korrekt i DanBred databanken for at sikre korrekt afstamning og dermed størst nøjagtighed af indeks.

FØRSTE REGISTRERING AF AVLSDYR

Når ID-nummeret er registreret i DanBred databanken kan aktive avlssøer tildeles et so-navn, som er besætningens interne nummereringssystem. So-navnet registreres ligeledes i DanBred databanken så ID-nummer og so-navn følges ad, herefter behøver man kun kende so-navn for at lave registreringer for de tilmeldte søer.

Polte indkøbt fra en DanBred leverandør beholder det ID-nummer som er tildelt i leverandørbesætningen. Ved indgang i modtagerbesætningen registreres dette ID-nummer blot under eget besætningsnummer og so-navn kan tildeles.

Når der løbes med en DanBred orne vil denne ligeledes have både et DanBred ID-nummer samt et orne-navn. Orne-navn og ID-nummer kan krydstjekkes i DanBred databanken.

 • Basis registreringer for avlssøer: Registrering eller oprettelse af DanBred ID-nummer
  • Oprettelse af DanBred ID-nummer sker kun ved opstart af søer uden DanBred ID-nummer eller kendt DanBred afstamning.
 • Indgang
  • Indgangsdato
  • So-navn: 1 til 6 valgfrie cifre
 • Løbning
  • Dato for løbning
  • Ornenavn samt ID-nummer: Altid kun én orne pr. kuld
 • Faring
  • Dato for faring
  • Levende fødte + dødfødte
  • Antal hundyr og handyr
 • Ved øremærkning
  • Tildeling af ID-nummer
  • Forældres navn og ID-nummer
  • Race: bestemmes ud fra forældres stamdata
 • Afgang
  • Dato for afgang
  • Afgangskode

Værktøjer til optimering

Som besætning med KerneStyring® er der adgang til en række optimeringsværktøjer på DanBred Partner hjemmesiden. Herunder løbeplaner og rapporter for KerneStyring eller Zig-Zag, under ét kaldet KerneStyringsrapporten.

LØBEPLANEN

Løbeplanen er et online redskab som giver kernestyringsbesætninger mulighed for at optimere kuldindeks inden løbning, herforuden er løbeplanen et effektivt redskab til at reducere indavl. Ved at indtaste ID-nummer for de løbeklare polte og søer samt ID-nummer for den sæd eller de orner der bruges, kan DanBred databanken hurtigt vise, hvilken kombination af polt/so og orne som giver det bedste kuldindeks samt laveste indavlsgrad. Herudfra kan de kommende løbninger planlægges og på denne måde er besætningen på forkant med at optimere grundlaget, for den kommende generation af avlsdyr i besætningen.

Løbeplanen kan laves online lige inden løbning, og kan bruges til både polte og søer. Listen vil vise alle kombinationer af de indsatte polte/søer og orner på en let overskuelig måde.

Løbeplanen kan printes ud. Det giver mulighed for at markere udvalgte løbninger og efterfølgende tage listen med i løbestalden.

Grundlaget for næste generation er som udgangspunkt besætningens polte. Det er vigtigt at holde styr på, hvornår de bedste, rent indeksmæssigt, kommer i brunst, så disse kan reserveres til avlsløbninger. Polte anbefales til avlsløbninger, fordi disse er tættest på avlsfremgangen og dermed har det højeste indeksniveau. Bruges hundyret først til avl i 2. læg, har den genetiske udvikling flyttet sig, så vigtige indekspoint går tabt for besætningen.

Når der primært anvendes polte til avlsløbninger dannes det bedste grundlag for fremtiden, med øget indeksniveau og kortere generationsinterval.

KERNESTYRINGSRAPPORTEN

KerneStyringsrapporten giver det totale overblik over besætningens genetiske niveau, aktuelle løbninger samt faringer, over en periode på 6 måneder.
Rapporten er inddelt efter de racer, som er registreret i besætningen. Rapporten er beregnet ud fra alle dyr som er tilmeldt i DanBred databanken.

Hver race i besætningen rangeres i forhold til de øvrige kernestyringsbesætninger. Rangeringen varierer fra race til race, fordi rangeringen er baseret på de krydsningskuld, som er lavet indenfor den pågældende race. Det betyder, at rangeringen for Landracebesætninger vil være baseret på de YL-kuld der er lavet og modsat er rangeringen for Yorkshirebesætninger opgjort efter LY-kuld. Under LY/YL findes den samlede rangering af krydsningskuld i kernestyringsbesætningerne.

Som udgangspunkt er rapporten baseret på den aktuelle beregninger fra dags dato samt måneder bagud. Ønskers en længere eller kortere periode kan dette indstilles med datovælgeren.

Kernestyringsrapporten er opbygget som tabeller og grafer, der tydeligt viser udviklingen i jeres besætnings over tid. Grafen herover viser udviklingen i avlsløbninger baseret på besætningens top-10 %

Baggrunden for tallene i kernestyringsrapporten, vises nemt. Tallene der indgår i rapporten, kan med fordel sammenholdes med besætningens managementprogram, for at sikre fuld overensstemmelse.

En beskrivelse af nøgletallene samt hvordan de er beregnet vises, hvis der sættes kryds i rubrikken ”Detaljer”.

Grundlæggende er formålet med KerneStyring® at optimere avlsgrundlaget i besætningen. Det er her irrelevant om basis for avlen er renracet kerne eller zigzag, målet er, at opnå det bedst mulige indeksniveau for besætningen, og her bør kernestyringsrapporten indgå som et uundværligt redskab.

Rapportens indhold: 

Rapporten for KerneStyring® findes på DanBred Partner Hjemmesiden.  Log på med besætningens brugeroplysninger til Databanken. Efter login findes rapporterne for egen besætning under topmenuen ”Benchmark”.

Det er muligt at få tilsendt login-oplysninger fra DanBred Partner Hjemmesiden, hvis der opstår tvivl om disse. DanBred Technical  Service Centre er klar til at hjælpe ved behov.

For alle nøgletal i rapporten er det muligt at sammenligne egen besætning med alle besætninger i KerneStyring® samt de 10 besætninger i hhv. top og bund.Herved kan besætningen følge placering samt nemt identificere de parametre, hvor der med fordel kan optimeres. Det er vigtigt at bemærke at rapporten kun kan vise nøgletal for data som er registreret i DanBred databanken, hvorfor vi naturligvis anbefaler altid at sørge for at holde DanBred databanken opdateret.

Rapporten er inddelt i 4 overordnede sektioner:
• Aktive hundyr
• Aktuelle løbninger
• Avlskuld
• Polte

Rækkefølgen og opsætning af sektionerne kan være lidt forskellig for henholdsvis renracet kerne og Zig-Zag rapport.

Aktive hundyr

Denne sektion viser besætningens nuværende niveau på alle tilmeldte hundyr. Der differentieres mellem gylte og søer, da målet er at indeksniveauet for gyltene skal være højere end hos søerne.

Her er der samtidig lavet en optælling på antallet af polte der er til rådighed for udskiftning i den kommende periode samt, hvor mange søer der forventes udskiftet. Udskiftningen af søer i rapporten er baseret på indeks 80, hvorfor dette skal tages i betragtning, hvis der er særlige omstændigheder.

Denne sektion viser også nøgletallet: Effektive fædre.
Effektive fædre er en beregning af hvor mange forskellige orner der er fædre til de aktive hundyr i besætningen. Hvis en nyopstartet besætning har indkøbt polte, vil dette tal altså fortælle om leverandørens avlsarbejde og ikke besætningen selv.

Tallet skal være så højt så muligt for at opnå så stor genetisk variation i besætningen som muligt. Få fædre kan have stor betydning for besætningens gennemsnitlige indeksniveau, hvis det sker at én af få orner pludselig falder i indeks.

Aktuelle løbninger

Denne sektion viser alle registrerede løbninger, hvilket gør det nemt at følge om det, baseret på indeks, er de korrekte hundyr som bliver løbet til videre avl. Brug også listen som indikation på om antallet af avlskuld stemmer overens med besætningens udsætterstrategi, både om der er for få eller for mange avlsløbninger.

Listen viser om besætningen opnår målet med at få løbet de indeksmæssigt bedste hundyr med avlskuld eller om der sker en forskydning, hvor et uhensigtsmæssigt antal højindeks hundyr bliver brugt til produktions-eller krydsningskuld. Det bør til enhver tid tilstræbes at 100 % af de 10 % bedste hundyr, som har højest indeks bruges til avlskuld.

Ved brug af graferne i kernestyringsrapporten, visualiseres avlsløbningerne. Det giver hurtigt overblik og er effektivt for indsats og fejlfinding på specifikke perioder.

Det gennemsnitlige orneindeks brugt til avlskuld vises også, denne information er god som rettesnor når der købers sæd.

Aktuelle kuld

Listen for kuld angiver nøgletal vedrørende registrerede faringer i forhold til registreret kuldstørrelse og kuldindeks for henholdsvis gylte og søer.
Kuldinformationerne viser også antallet af registrerede kuld, hvilket er en god en indikator for om der eventuelt mangler nogle kuld registreringer i DanBred databanken.

Kuldinformationer, som ikke er registreret i DanBred databanken, fremgår ikke af rapporterne. Dog vil en løbning, hvor dato for forventet faring er overskredet, dukke op på listen over manglende registreringer.

Tallene for effektive fædre og orneindeks går igen på denne liste, hvor effektive fædre fortsat viser om besætningen er på rette kurs. Dog er tallet her udtryk for de kuld, som er født i besætningen og dermed besætningens fremtid. Det giver mulighed for at vurdere om der skal sættes ekstra ind i forhold til orner ved fremtidige løbninger.

Tallet for effektive fædre er især relevant, når der benyttes egne besætningsorner. Orner på kommercielle KS-stationer udskiftes med højere hastighed, hvorfor brugen af KS navnesæd til avlsløbninger vil sikre den genetiske variation i besætningen.

Brugen af KS navnesæd vil, foruden genetisk variation, sikre et stabilt højt indeksniveau på ornesiden.

Polte

Under polte findes en skematisk prognose over det forventede antal polte i drægtige gylte og søer samt polte fra kuld der allerede er registreret. Listen medtager alle løbninger og faringer fra den aktuelle dato og 6 måneder tilbage.

Listen viser ligeledes alder og indeksniveau på fødte polte samt, hvor mange polte som er overført til besætningen (registreret som søer) indenfor hver aldersgruppe og hvilket indeksniveau. Denne er en god indikator for hvorvidt det er de bedste polte, rent indeksmæssigt, der overføres til soholdet. Det gennemsnitlige indeks på overførte polte skal minimum være på niveau med gennemsnitligt indeks på tilgængelige polte.

Under polte prognosen findes en grafisk fremstillingen af indeksniveauet på fødte kuld samt aktive gylte og søer. Herudover vises en grafisk fremstilling af hvor mange procent avlsløbninger er lavet på de 10 % bedste hundyr i besætningen. Begge grafer er giver et godt hurtigt overblik over tendenserne for besætningens indeksudvikling.

Resultater af dataudveksling

I forbindelse med dataeksport til DanBred databanken, kan det ske at der opstår nogle fejlmeldinger. Dette sker hvis data, af en eller anden grund ikke bliver accepteret i DanBred databanken. En fejl kan for eksempel opstå, hvis der ikke er fuld overensstemmelse mellem de registreringer der allerede findes i DanBred databanken og de nye data som sendes ind.

De mest gængse regler og fejl skitseres her:

 • So indgang
  • ID er registreret som handyr i DanBred databanken: Kan ske at et ID-nummer ved en fejl er blevet registreret som orne, hvorfor so-nummeret ikke godtages.
   • Køn rettes i DanBred databanken og data indsendes igen.
  • ID findes ikke i DanBred databanken: Kuldet som polten stammer fra er formentligt ikke blevet registreret i DanBred databanken.
   • Find kuldet som polten stammer fra og send alle faringsdata og kuldets ID numre igen.
  • So-navn må ikke være over 6 cifre og må ikke indeholde bogstaver.
   • Ret so-navn til og send data igen.
 • Løbning
  • ID er registreret som ungdyr i DanBred databanken: Det kan ske at sonavnet ikke er blevet registreret dermed kan løbningen heller ikke registreres.
   • Indsend so-navn igen, bemærk indgangsdato skal være før første løbedato
  • Avlsdyret skal have en alder på minimum 120 dage
   • Der kan ikke registreres løbninger på polte der er yngre end 120 dage (4 mdr.)
  • Den brugte orne skal have været aktiv i minimum 3 dage før løbning
  • Der findes en løbning på samme dato: Fejlen opstår ofte hvis en løbning rettes uden at den første indsendte løbning er blevet slettet.
   • Slet den forkerte løbning i DanBred databanken og indsend den korrekte løbning på ny.
 • Faring
  • Der er ingen løbning som passer med faringsdato: Fejlen opstår enten hvis løbningen ved en fejl ikke er blevet registreret i DanBred databanken, eller hvis drægtighedsperioden ikke ligger på 109 til 125 dage.
   • Tjek om løbedato er registreret korrekt i DanBred databanken.
   • Indsend løbning samt faring og kuld registrering igen.
  • Der er ingen løbning med den pågældende orne: Hvis en rettelse af en løbning ikke er blevet registreret i DanBred databanken således at løbe-orne og farings-orne ikke passer sammen.
   • Slet den forkerte løbning i DanBred databanken og indsend løbning og faringen samt kuld informationer igen.
  • Ingen ungdyr oprettet: Antallet af totalfødte (levende + dødfødte) skal være mellem 1 – 33.
   • Send kulddata igen, inkluder alle fødte grise.
 • Oprettelse af ungdyr
  • ID findes allerede: ID-nummeret er allerede oprettet én gang.
   • Tjek ID i DanBred databanken og opret eller ret til korrekte ID.
  • Dyrets mor har ikke kuld på fødselsdatoen: Betyder at der kan være en fejl enten i faringsdatoen, mor eller far data.
   • Krydstjek kulddata i DanBred databanken, ret eller gensend forkerte data.

Hvis der opstår tvivl om fejlkoder eller beskrivelser kan disse altid forefindes på DanBreds Partner Hjemmeside under webservices, eller ved at kontakte os.

DanBred Technical Service Centre kan altid kontaktes for yderligere information eller hjælp til vanskeligere fejl eller opklaring af spørgsmål

Mine noter for KerneStyring®

Hjem

Kunder får mest ud af DanBred