Overblik og planlægning er nøgleord i GenePro. Uanset, hvilken avlsstrategi besætningen vælger, vil GenePro kræve en lille ekstra indsats som dog giver stor værdi retur. Planlægningen af GenePro hænger i stort omfang sammen med den valgte strategi og drift af løbestalden.

Optimalt udbytte af GenePro kræver overblik og planlægning.

Genetisk niveau

Blandt de største fordele ved GenePro med egenproduktion af polte er, at besætningen kan drives i et lukket set up, hvor genetikken introduceres via sæd, uden indkøb af avlsdyr. Dette er en fordel i forhold opretholdelse af sundhed og smittebeskyttelse.

Genetisk variation og sikkerhed

For at bibeholde et højt genetisk niveau i en lukket produktion er det nødvendigt at:

 • Udvælge de bedste søer og polte til næste generation.
 • Opretholde optimal genetisk spredning ved at undgå kuldsøstre.
 • Anvende DanBred sæd med højest mulig indeks.
 • Sikre stor familie spredning, ved brug af mange forskellige orner.

Det er en fordel at anvende DanBred KerneStyring® samt bruge DanBreds online KerneStyringsværktøjer.

Kernestyringsrapporten giver indblik i besætningens genetiske niveau og udviklingen over tid og giver mulighed for at sammenligne besætningens niveau med andre.

Med løbeplanen opnår besætningen det bedste genetiske niveau samtidig med at der holdes styr på indavlsgraden.

Næste generation: Valg af forældre

Selektion giver grundlaget for næste generation af polte i besætningen og er dermed blandt de vigtigste opgaver i avlsarbejdet ved produktion af egne polte.

Effektiv udvælgelse

Som udgangspunkt er det vigtigt altid at avle videre på de dyr, som har det højeste genetiske potentiale, således besætningen hele tiden følger med avlsfremgangen. DanBred gør det nemt at følge udviklingen i besætningen med den ugentlige indeks-beregning for besætninger med KerneStyring®.

 • Ud fra listen over kommende søer og polte til løbning kan dyr med det højeste indeks nemt udvælges.
 • Alle udvalgte dyr vurderes fysisk i stalden, således sikres at indeks og eksteriør er i top for alle hundyr som indgår i avlen.

Forud for den endelige selektion er det en fordel at skabe et overblik over de søer og polte der skal løbes.

Ved brug af elektroniske øremærker er det hurtigt at tjekke dyrene i stalden. Alle ID-informationer er tilgængelige på håndterminalen inklusive indeks.

Udskiftning og optimal polte forsyning

Det er vigtigt altid at have polte nok, dog bør antallet altid optimeres, da overproduktion af polte koster på bundlinjen. Både hvis der slagtes ud af overskydende polte før løbning eller hvis der er for høj udskiftningsprocent.

Forudsætningen for stabil polte forsyning er:

 • Årlig udskiftning omkring 50 %
 • Avlsløbningerne omkring 8,0 %
 • Polte-egenkontrol: så aktuel polte beholdning altid er opdateret uge for uge.

Følgende punkter er vigtige for at opnå optimalt antal polte til udskiftning i besætningen:

 • Faringsprocent
 • Kuldstørrelse
 • Dødelighed/frafald
 • Interne selektionskriterier.
EKSEMPEL ved 1.050 søer
50 søer pr. løbehold 2,33 kuld/årsso
Heraf 22 % polte 11 polte
7,5 % avlsløbninger 3-4 pr. uge (4-4-3-4-4-3)
Forventet antal polte født pr. uge 25-27
Udnyttelse, fødsel til løbning 50 %
Polte klar til løbning pr. uge 12-15

Hvor ofte laves avlskuld

Det er muligt at lave avlskuld hver uge eller samle avlskuldene med lidt større mellemrum, også kaldet holddrift. Der er fordele og ulemper ved begge dele og flere faktorer spiller ind:

Ugentligt:

 • Flow: der er et konstant flow af polte med avlskuld hver uge.

Holddrift:

 • Større antal avlskuld pr. hold: Ved renracet kerne er det en fordel at samle de renracede løbninger med større mellemrum, så der er flere renracede løbninger samtidig.
 • Større grupper af polte, som bedre kan sorteret i hold efter størrelse.
 • Mulighed for at gruppere renracede søer i fx 3 ugers holddrift, så de renracede søer og polte holdes separat i drægtighedsperioden.

Overblikket styrkes ved at tjekke ugeholdene og sikre enighed om, hvilke søer/polte der løbet til avlskuld samt hvor mange løbninger der forventes. Sørg for at alle relevante medarbejdere er informeret så der er klare retningslinjer.

Det er essentielt at have fokus på avlskuldene, hvilket gøres nemmere hvis avlskuldene holdes i grupper.

Ét kuld - Én orne

Korrekt afstamning er kernen i ethvert avlssystem uanset om der er tale om global DanBred avl eller egen GenePro. For at udnytte det genetiske potentiale optimalt er det vigtigt at kende poltenes ophav.

Korrekt afstamning sikres ved at:

 • der kun bruges én orne pr. kuld: Det vil sige samme orne skal bruges til både første og anden inseminering.

Ved at skrive ornens navn på soens ryg efter løbning, er der ingen tvivl om orne ved 2. løbning.

Hænges brugte sædposer og katetre op over stierne er det let at se om soen/polten er færdig insemineret eller ej, samtidig kan ornenavnet dobbelttjekkes.
 • sørge for altid at have 2 doser sæd fra én orne til samtlige af de søer og polte som skal løbes.
 • sørge for at notere og registrere præcis, hvilken orne der blev insemineret med, så det er nemt ved 2. inseminering.

Løbningerne bør registreres umiddelbart efter, ved brug af håndterminal kan der registreres direkte i softwareprogrammet så der ikke opstår tvivl efterfølgende.

Løbelister med håndskrevne informationer som efterfølgende tastes ind når medarbejderne er tilbage på kontoret

Følg med avlsfremgangen

Det er vigtigt at udnytte de fordele DanBred giver og ikke at gå på kompromis med avlsfremgangen i besætningen. GenePro giver adgang til forskellige værktøjer og muligheder for at sikre det avlsmæssige grundlag for besætningen.

Stol på DanBreds indeks: Det udtrykker dyrenes genetisk potentiale og produktionsøkonomiske værdi. Besætningens indeksniveau bestemmer dermed hastigheden, hvormed der drages fordel af DanBreds avlsfremgang og de økonomiske fordele som følger heraf.

Der beregnes indeks for alle DanBred avlsdyr én gang per uge. Indeksudviklingen kan følges på www.partner.danbred.com

Brug rapporter og følg udviklingen i indeks, dette kan sikre en fælles forståelse hos medarbejderne, og samtidig bruges til benchmark på tavlemøder.

Besætninger der anvender KerneStyring® bliver rangeret på samme vis, som opformeringsbesætningerne. Hitlisten rangeres efter indeks på krydsningskuld. Den samlede population af DanBred avlsdyr har et gennemsnitligt avlsindeks på 100. Et rangeringsindeks over 100 betyder dermed at besætningen som helhed er foran populationsgennemsnittet

Det er vigtigt at følge om indeks niveau holder over tid, dermed opnås sikres implementering af avlsfremgang i egen besætning.

Mine noter for Planlægning af GenePro

Næste

Kunder får mest ud af DanBred