Aandachtspunten in de vleesvarkensafdeling:

Voer en water voor vleesvarkens

Het kiezen van de beste voerstrategie om het hoogste economische resultaat te behalen dmv groei, mager vlees en voerconsumptie is afhankelijk van verschillende factoren.

Onderstaande tabel toont de aanbevolen hoeveelheid energie en geselecteerde voedingsstoffen per kg voer in verschillende gewichtsstadia. SID staat voor Standardised Ileal Digestible en verwijst naar de standaard Ileal-verteerbare inhoud.

Energie, per kg voer 45-75 kg 60-115 kg 75-115 kg
MJ ME/kg voer 13.2 13.1 13.1
MJ NE/kg voer 9.4 9.3 9.3
Deense voereenheden, FU/kg feed 1.06 1.05 1.05
Basisvoedingsstoffen, verteerbaar per kg
Eiwit. SID min g/kg 131 121 117
Lysine. SID g/kg 8.5 7.8 7.5
Verteerbaar fosfor. g/kg 2.4 2.2 2.1
Calcium zonder fytase. g/kg 7.4 7.0 6.9

De volledige nutriëntentabellen zijn hier beschikbaar.

Bij vleesvarkens wordt honger voornamelijk chemisch bepaald door de concentratie van voedingsstoffen in het bloed. Dit is in tegenstelling tot het fysieke effect van de maag dat vaker het geval is bij zeugen. Het reguleren van honger wordt beïnvloed door genetische ontwikkeling en varkens met een hoge groeicapaciteit zullen meer kunnen eten voordat de regulatie ingaat en hun opname op natuurlijke wijze verminderd.

Voor een optimale benutting van het voer is het aan te raden vleesvarkens beperkt te voeren. Door castraties, sekse te scheiden en de voercurve aan te passen aan elke groep, kan een nog hogere voerbenutting worden bereikt. Vooral voor de mannelijke/gecastreerde groep die een hogere voeropname en slechtere prestaties met mager vlees kan hebben bij ad libitum voeden.

Door de juiste voermethode te gebruiken en ervoor te zorgen dat aan de voedingsbehoeften van de varkens wordt voldaan, zullen de economisch optimale prestaties op het gebied van voerbenutting en opbrengst van mager vlees worden gegarandeerd.

De aanbevolen voedingsmethode en het energieniveau voor groeiers en vleesvarkens staat hieronder vermeld:

Gewicht Voorkeursvoedingsmethode
60 – 80 kilo Beperkt voeren
80 – slacht Berpekt voeren

Watervoorziening voor vleesvarkens

Voldoende hoeveelheid en kwaliteit van water zijn cruciaal voor een optimale groei.

De watertoevoer moet zo zijn ontworpen dat deze eenvoudig toegankelijk is voor dieren van elk formaat en meerdere varkens tegelijkertijd kunnen drinken. Aanbevelingen over de waterkwaliteit zijn hier beschikbaar.

 

Goed stromend water door het hele bedrijf is belangrijk. De watertoevoer moet in staat zijn voldoende stroomsnelheid te behouden voor alle drinkers terwijl het merendeel van de drinkers in gebruik is.

Type watervoorziening Behoeften Varkens per drinker Opmerking
Drinkbak Min. 1 l/min. 15-30 varkens/kom
Drinknippel Min. 0.5 l/min.

Max. 1.2 l/min.

10 varkens per nippel Minimaal 2 nippels per hok.

* Vanwege de groei, gezondheid en het welzijn moet er altijd een reserve watervoorziening beschikbaar zijn voor de varkens in geval van gebreken.

Dagelijkse taken bij vleesvarkens

Controleer alle dieren minstens één, maar bij voorkeur twee keer per dag.

Let vooral op:

  • Gezondheid – vertoont een van de varkens of de omgeving tekenen van ziekte?
  • Staan alle varkens op? Zo niet, kijk dan of het dier ziek of gewond is.
  • Controleer de voerdispensers en waternippels – controleer ze en houd ze schoon.
  • Pas het voerniveau aan om de best mogelijke voerbenutting te garanderen .

 

Wekelijkse monitoring van de gewichtsontwikkeling

Het wekelijks of tweewekelijks wegen van 8-10% van de varkens/hokken is een eenvoudig, maar zeer effectief hulpmiddel om de (gemiddelde dagelijkse) groei te volgen. Dit geeft aan of de ontwikkeling op schema ligt of dat moet worden ingegrepen.

Mijn aantekeningen voor Vleesvarkens – varkens vanaf 60 kg tot slacht

Startpagina

Klanten halen het maximale uit DanBred