Doel:

  • Hoge voerefficiëntie.
  • Hoge dagelijkse groei.
  • Gezonde varkens.
  • Gelijkmatige gewichtstoename onder de varkens.

Voer en water voor groeiers

Het kiezen van de beste voerstrategie om het hoogste economische resultaat te behalen in termen van groei, mager vlees en voeropname is afhankelijk van verschillende factoren.

Onderstaande tabel toont de aanbevolen hoeveelheid energie en geselecteerde voedingsstoffen per kg voer in verschillende gewichtsstadia. SID staat voor Standardised Ileal Digestible en verwijst naar de standaard Ileal-verteerbare inhoud.

Energie, per kg voer 20-45 kg 30-45 kg 30-60 kg
MJ ME/kg voer 13.8 13.6 13.5
MJ NE/kg voer 9.8 9.7 9.6
Deense voereenheden, FU/kg voer 1.10 1.09 1.08
Basisvoedingsstoffen, verteerbaar per kg
Eiwit. SID min g/kg 145.2 140.6 138.2
Lysine. SID g/kg 10.7 10.0 9.6
Verteerbaar fosfor. g/kg 3.0 2.8 2.7
Calcium zonder fytase. g/kg 8.6 8.3 8.0

De volledige nutriëntentabellen zijn hier beschikbaar.

Toegankelijkheid van voer
De marktsituatie kan de strategiekeuze beïnvloeden, hoewel verlaging van de voerkosten met behoud of maximalisatie van de groeiprestaties altijd gunstig zal zijn. Een van de factoren die gewijzigd kunnen worden als de marktsituatie om actie vraagt, is de manier van voeren.

De aanbevolen voedingsmethode en het energieniveau voor groeiers staat hieronder vermeld

Gewicht Voorkeursvoedingsmethode
30 – 60 kilos Semi ad libitum

 

Voerschema bij gebruik van brijvoer
Als een brijvoersysteem wordt gebruikt, wordt aanbevolen om 4 keer per dag te voeren, en moet de indeling van het hok zo zijn dat alle varkens tegelijkertijd kunnen eten. Zorg voor een optimale verdeling van de voertijden over de dag met tussenpozen van 6 uur.

Controleer of de varkens het al het voer opeten. Als er meer dan 30 minuten na het voeren nog voer over is, moet het dagelijkse voeraanbod worden verminderd. Anderzijds, als de troggen na 10 minuten al leeg zijn, moet het dagelijkse voeraanbod worden verhoogd.

 

Voerschema bij gebruik van droogvoer
Bij gebruik van een droogvoersysteem wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat er 24 uur per dag voer beschikbaar is. Uitzondering hierop zijn bedrijven die baat hebben bij een lichte verlaging van de dagelijkse voeropname, in dit geval is het aan te raden om een nachtpauze te hanteren.

Om een continu hoge voeropname te ondersteunen, is toegang belangrijk. Dit omvat het hebben van voldoende voerruimte voor elk varken en het zodanig installeren van voerbakken dat ze eenvoudig toegankelijk zijn, zonder voerverspilling aan te moedigen.

Zorg voor een juiste afstelling van de voerbakken zodat vers voer 24 uur per dag continu stroomt. Lege voerbakken verminderen de voeropname en kunnen leiden tot gedragsproblemen bij de varkens. Overvolle voerbakken met morsen op de grond kunnen naast geldverspilling ook de eetlust verminderen en leiden tot een lagere dagelijkse groei.

Zorg dat de troggen met regelmaat, minstens één keer per dag, worden schoongemaakt – stel de instellingen van de voerbak hierop af.

Voerautomaten met de juiste instelling stimuleren hoge voeropname bij de varkens en zorgen voor minder verspilling van voer.

Een standaard voer voor groeiers en vleesvarkens. De voercapaciteit moet worden afgestemd op de hokcapaciteit om het groeiniveau optimaal te houden. De getoonde voerbak wordt gedeeld door 2 hokken en biedt voercapaciteit voor 36 slachtvarkens met een gewicht van 30-110 kg, dit komt neer op niet meer dan 18 groeiers per hok.

Door de voerbak te ver te openen, wordt voer verspild en kan de voeropname afnemen omdat de varkens het oude voer niet willen eten. In dit geval dient de voerautomaat onmiddellijk opnieuw afgesteld te worden en moet de afgegeven hoeveelheid voer bij de volgende inspectie worden gecontroleerd.

Watervoorziening voor groeiers

Voldoende hoeveelheid en kwaliteit van water zijn cruciaal voor een optimale groei.

De watertoevoer moet zo zijn ontworpen dat deze eenvoudig toegankelijk is voor dieren van elk formaat en moet drinken door meerdere gespeende varkens tegelijkertijd ondersteunen. Aanbevelingen over de waterkwaliteit zijn hier beschikbaar.

Goed stromend water door het hele bedrijf is belangrijk. De watertoevoer moet in staat zijn voldoende stroomsnelheid te behouden voor alle drinkers terwijl het merendeel van de drinkers in gebruik is.

Type watervoorziening Behoeften Varkens per drinker Opmerking
Drinkbak Min. 1 l/min. 15-30 varkens/kom
Drinknippel Min. 0.5 l/min.

Max. 0.8 l/min.

10 varkens per nippel Minimaal 2 nippels per hok.

* Vanwege de groei, gezondheid en het welzijn moet er altijd een reserve watervoorziening beschikbaar zijn voor de varkens in geval van gebreken.

Dagelijkse taken bij de groeiers

Inspecteer alle dieren minstens één, maar bij voorkeur twee keer per dag.

Let vooral op:

  • Gezondheid – vertoont een van de varkens of de omgeving tekenen van ziekte?
  • Staan alle varkens op? Zo niet, kijk dan of het dier ziek of gewond is.
  • Controleer de voerdispensers en waternippels – controleer ze en houd ze schoon.
  • Eenmaal per week, of elke 14 dagen, wordt 10% van de varkens/hokken ter controle gewogen om zeker te weten dat de groei op schema ligt

Mijn aantekeningen voor Groeiers – Varkens van 30 -60 kg

Volgende

Klanten halen het maximale uit DanBred