Doelen:

 • Zorgen voor een succesvolle transitie van melk naar voer.
 • Ondersteunen van robuuste groei en ontwikkeling.
 • Zorgen voor een gezonde toename van de dagelijkse groei.

Het gespeende varken voeren

Varkens op basis van DanBred-genen hebben een enorm groeipotentieel dat vanaf de eerste dag van het spenen moet worden ondersteund met geschikte voeding

Onderstaande tabel toont de aanbevolen hoeveelheid energie en geselecteerde voedingsstoffen per kg voer in verschillende gewichtsstadia. SID staat voor Standardised Ileal Digestible en verwijst naar de standaard Ileal-verteerbare inhoud.

Energie 6-9 kg 9-15 kg 15-30 kg
ME, MJ/kg voer 14.5 14.0 13.6
NE, MJ/kg voer 10.7 10.3 10.0
Deense voereenheden, FU/kg voer 1.20 1.16 1.12
*De relatie tussen MJ ME/MJ NE is afhankelijk van de grondstoffen.
Eiwit. SID min g/kg 158 162 160
Lysine. SID g/kg 13.2 12.8 12.9
Verteerbaar fosfor. g/kg 4.0 3.7 3.4
Calcium (zonder fytase). g/kg 8.4 9.3 9.5

De volledige nutriëntentabellen zijn hier beschikbaar.

Om de robuuste ontwikkeling van de varkens te ondersteunen, is het belangrijk om te focussen op grondstoffen die de groei optimaliseren en de gezondheid bevorderen:

 • Goed verteerbare eiwitbronnen die weinig anti-nutritionele factoren bevatten:
  • Zuivelproducten.
  • Vismeel.
  • Aardappel eiwit.
  • Soja-eiwitconcentraat.
 • Grondstoffen die zorgen voor een snelle energietoename::
  • Verhit graan.
  • Suikerproducten (lactose, dextrose, enz.).
  • Zuivelproducten (melkpoeder, weipoeder, diverse melkvervangers).
 • De juiste hoeveelheid hoogwaardige micromineralen, vitamines en enzymen.
 • Gebruik organische zuren en toxinebinders.

Om de jonge varkens de beste start in de productie te geven, wordt aanbevolen om de volgende grondstoffen niet aan gespeende biggen te voeren: rogge, koolzaadproducten, zonnebloemmeel, suikerbietenkorrels en erwten. Het aanbevolen maximumaandeel voor geselecteerde voederingrediënten is hier beschikbaar.

Voedingsstrategie

In de in de gespeende biggenstal kan ad libitum voeding worden toegepast. De belangrijkste focus moet liggen op het verzorgen van een soepele en succesvolle overgang van voer op melkbasis naar vast voer:

 • Start de transitie voor het spenen – op een leeftijd van 10-14 dagen:
  • Gebruik een pre-startvoer of een vloeibaar startmengsel- vind hier aanbevelingen.
  • Samen met de zeugen voeren kan het eetgedrag bevorderen.
  • Begin met het voeren van kleine hoeveelheden om voerverspilling te voorkomen.
 • Stimuleer de voeropname in de eerste dagen na het spenen door meerdere keren per dag kleine hoeveelheden te voeren.
  • Gebruik zowel voor als na het spenen hetzelfde voer.
  • Verhoog de hoeveelheid voer geleidelijk van ongeveer de eetlust naar ad libitum voeren.
 • Sorteer biggen op basis van grootte en geslacht bij het spenen en voer naar behoefte
  • De kleinste 10-20% van de biggen worden langer op startvoer gehouden
  • Bespaar voerkosten door de varkens te sorteren op geslacht – lees hier meer.

Het behouden van de maag-darmgezondheid is belangrijk voor de optimale groei van de varkens. Beginnende tekenen van varkens die niet optimaal gedijen, kunnen worden aangepakt door het voermengsel enigszins bij te stellen, met als doel een hoge gezondheid en een goede maag en darm ontwikkeling te bevorderen:

 • Het tijdelijk verlagen van het aminozuur- en/of ruw eiwitgehalte met 5-10% kan diarreeproblemen helpen verlichten, dit kan een tijdelijke vermindering van de groei met zich meebrengen, maar zal op de lange termijn zeer gunstig zijn voor de gezondheid.
 • Het calciumgehalte kan met 5-7% worden verlaagd – zorg ervoor dat altijd genoeg calcium wordt aangeboden voor adequate botmineralisatie.
 • Zorg voor geleidelijke veranderingen tussen voermengsels. De overstap naar een nieuw mengsel dient gestaag in de loop van ca. een week te gebeuren.
  • Verander het voer nooit abrupt van de ene op de andere dag, dit kan tot gevolg hebben dat de varkens stoppen met eten, waardoor de groei aanzienlijk wordt verminderd

 

Toegankelijkheid van voer
Om een continu hoge voeropname te ondersteunen, is gemakkelijke toegang belangrijk. Dit omvat het hebben van voldoende voerruimte voor elk varken en het zodanig installeren van voerbakken dat ze eenvoudig toegankelijk zijn, zonder voerverspilling aan te moedigen.

Het ad libitum voeren van gespeende dieren vanaf het spenen tot ca. 30 kilo verhoogt de voeropname en ondersteunt een geoptimaliseerde dagelijkse groei.

Zorg voor een juiste afstelling van de voerbakken zodat vers voer 24 uur per dag continu stroomt. Lege voerbakken verminderen de voeropname en kunnen leiden tot gedragsproblemen bij de varkens. Overbelaste voerbakken met morsen op de grond kunnen naast geldverspilling ook de eetlust verminderen en leiden tot een lage dagelijkse groei.

Zorg dat de troggen met regelmaat, minstens één keer per dag, worden schoongemaakt – stel de instellingen van de voerbak hierop af.

Voerautomaten met de juiste instelling stimuleren hoge voeropname bij de varkens en zorgen voor minder verspilling van voer.
Door de voerbak te ver te openen, wordt voer verspild en kan de voeropname afnemen omdat de varkens het oude voer niet willen eten.
Als u de voerbak niet voldoende opent, zal de voeropname eveneens afnemen en kunnen gedragsproblemen en ruzies tussen de varkens ontstaan. In dit geval dient de voerautomaat onmiddellijk opnieuw afgesteld te worden en moet de afgegeven hoeveelheid voer bij de volgende inspectie worden gecontroleerd

Water voor gespeende biggen

Voldoende hoeveelheid en kwaliteit van water zijn cruciaal voor een optimale groei.

De watertoevoer moet zo zijn ontworpen dat deze eenvoudig toegankelijk is voor dieren van elk formaat en er moeten meerdere gespeende biggen tegelijk kunnen drinken. Aanbevelingen over de waterkwaliteit zijn hier beschikbaar.

Goed stromend water door de hele productiefaciliteit is belangrijk. De watertoevoer moet in staat zijn voldoende stroomsnelheid te behouden voor alle drinkers terwijl het merendeel van de drinkers in gebruik is.

Type Behoeften Varkens per drinker Opmerking
Drinkbak Min. 1 l/min. 20-50 varkens per kom Minimaal 2 kommen per hok of een alternatieve wateroptie
Drinknippel Min. 0.5 l/min.

Max. 0.8 l/min.

10 varkens per nippel Plaats 30 cm boven vloerniveau. Minimaal 2 nippels per hok.

* Vanwege de groei, gezondheid en het welzijn moet er altijd een reserve watervoorziening beschikbaar zijn voor de varkens in geval van gebreken.

Dagelijkse taken bij de gespeende biggen

Inspecteer alle dieren minstens één, maar bij voorkeur twee keer per dag
Let vooral op:

 • Gezondheid – vertoont een van de varkens of de omgeving tekenen van ziekte?
 • Staan alle varkens op? Zo niet, kijk dan of het dier ziek of gewond is.
 • Controleer de voerdispensers en waternippels – controleer ze en houd ze schoon.

Een succesvolle transitie van de kraamstal naar de gespeende biggenstal is de sleutel tot een goede productiviteit van de varkens. Vanaf de gespeende biggenstal gaat de reis van de varkens verder door de rest van de productiefaciliteiten.

Mijn aantekeningen voor Gespeende biggen – varkens van 7-30 kg

Volgende

Klanten halen het maximale uit DanBred