Deze handleiding bespreekt het fundamentele voedingsadvies, de basis voederstrategieën en voederbeheer voor gelten en zeugen van DanBred, die van toepassing is voor alle productiefasen.

Gedetailleerde adviezen over voederniveaus kunnen worden gevonden in het addendum Uitsplitsing van de specificatie van de voedingsstoffen voor DanBred Genetics

De handleidingen voor voeder van DanBred beschrijven een introductie van de op bewijs gebaseerde voedingsadviezen voor DanBred-genetica. De voedervereisten zijn gebaseerd op onderzoek en testen uitgevoerd door DanBred en zijn gericht op de kennis die ertoe zal bijdragen om het volledige genetische potentieel te verkennen, terwijl wordt toegezien op de economische en duurzame prestatie voor alle klanten van DanBred.

De DanBred-systemen geven u toegang tot een aantal van de beste reproductieve dieren ter wereld, en nu kunt u profiteren van onze unieke kennis van het werken in de varkensstal. Om volledig gebruik te kunnen maken van het door DanBred geboden genetische potentieel en om toe te zien op het best mogelijke economische resultaat, dient aan een aantal fundamentele productievoorwaarden voldaan te worden.

In deze handleiding over voeder hebben wij ervoor gekozen om ons uitsluitend te richten op datgene wat via de voersystemen aan de dieren wordt gegeven en wat tijdens elke fase van leven geconsumeerd moet worden om aan hun genetische potentieel te voldoen. Het geven van de juiste voeding aan uw veestapel is de grootste kans om de winstgevendheid van uw bedrijf te verbeteren

In deze handleiding beschrijven wij gespeende biggen, gebruiksvarkens, vleesvarkens, gelten, zeugen en dekkende beren.

De volgende tabel dient als een richtlijn voor wat betreft de grootte van het dier waarnaar wij verwijzen:

Gewichtsbereik Leeftijdscategorie
Gelten 30+ kg 9+ weken
Zeugen 170+ kg 44+ weken (eerste pariteit)
Biggen 0-8 kg 0 – 4 weken
Gespeende biggen 8 – 30 kg 4 – 9 weken
Gebruiksvarkens 30 – 60 kg 9 – 15 weken
Slachtvarkens 60 – 100+ kg 15 – 25 weken
KI-beren 65+ kg 19+ weken

 

De volledige voedingstabellen voor DanBred genetica kunnen hier worden gevonden.

DanBred voeder voor zeugen en gelten

De voortgang bij DanBred-genetica heeft geresulteerd in uiterst productieve zeugen die grote, uniforme, snelgroeiende biggen werpen met een genetisch potentieel voor optimale voederconversie, uitstekend mals vlees, evenals hoge groeisnelheden. Het op de boerderij realiseren van de ultieme prestatie omvat nauwkeurige aandacht voor het voederniveau en de samenstelling van het hedendaagse moderne voeder voor zeugen van DanBred. De toegevoegde inzet zal in de kraamstal worden beloond en een belangrijk uitgangspunt zijn op weg naar het ontstaan van genetisch potentieel voor een continue hoge productiviteit tijdens de levensduur.

Bij het voeren van DanBred-zeugen, is het doel om:

  • Een hoge productiviteit tijdens de levensduur en een lange levensduur te behouden
  • Het aantal gespeende biggen per worp te maximaliseren
  • De melkopbrengst en vroege groei van biggen te stimuleren
  • Het aantal niet-productieve dagen te veminderen

DanBred levert een uiterst renderende zeug met superieur worppotentieel en een sterke totale economische winst van speenvarkens naar vleesvarkens.

Doel van DanBred DanBred Best 25% DanBred Best 5%
Gespeend per worp: > 15 biggen > 16 biggen > 18 biggen
Totaal levend geboren: > 17 biggen >18 biggen > 20 biggen
Doodgeboren: < 1.8 biggen < 1.8 biggen < 1.2 biggen
Sterfte vóór het spenen: < 13 % < 11 % < 10 %
Worppercentage: > 89 % > 91 % > 92 %
Dagen van spenen tot dekken < 6 dagen < 6 dagen < 6 dagen

Mijn aantekeningen voor Voederstrategieën en beheer van DanBred-genetica

Volgende

Klanten halen het maximale uit DanBred